0
La fotovoltaica integrada a l'edifici (BIPV) engloba sistemes d'energia solar integrats perfectament dins de l'estructura de l'edifici, convertint-se en una part intrínseca d'elements com façanes, cobertes o finestres. Aquests sistemes tenen una doble funció no només generant energia solar sinó que també compleixen funcions crucials dins de l'envoltant de l'edifici. Això inclou proporcionar protecció contra la intempèrie (com la impermeabilització i la protecció solar), millorar l'aïllament tèrmic, reduir el soroll, facilitar la il·luminació diürna i garantir la seguretat.
La fotovoltaica integrada en l'edifici (BIPV) són plaques solars que s'incorporen directament a l'estructura d'un edifici. A diferència dels panells solars tradicionals, que s'afegeixen a una estructura existent, els sistemes BIPV tenen un doble propòsit en actuar com a materials de construcció i generadors d'energia.
Aquests panells poden adoptar diverses formes, com ara teules solars, teules o façanes, i es combinen perfectament amb l'arquitectura de l'edifici.
2