0
Les centrals solars portàtils són dispositius lleugers i compactes dissenyats per emmagatzemar electricitat dels panells solars per alimentar l'electrònica en moviment. També conegudes com a generadors solars, aquestes estacions portàtils consisteixen en controladors de càrrega solar, inversors, bateries i endolls en un sistema complet.
Els usos populars de les centrals d'energia solar portàtil inclouen càmping, viatges en RV, energia d'emergència i activitats recreatives i laborals a l'aire lliure. Proporcionen una alternativa neta als generadors de gasos contaminants sorollosos per alimentar coses com ara telèfons, ordinadors portàtils, dispositius mèdics, petits electrodomèstics i eines quan les fonts d'alimentació tradicionals no estan disponibles.
Les característiques principals estàndard dels generadors solars moderns són panells solars plegats per a una càrrega còmoda, endolls d'alimentació de CA i diferents ports de càrrega, pantalles LCD que fan un seguiment de les mètriques d'ús i marcs o estoigs lleugers i duradors per a un transport senzill. Les capacitats solen oscil·lar entre 150 i més de 2,000 watts hora per satisfer les diferents demandes de funcionament, amb els models més avançats que contenen bateries de liti de càrrega ràpida per a la màxima absorció i eficiència solar.
En resum, amb les millores contínues en la recollida solar i les capacitats d'emmagatzematge de les bateries, les centrals elèctriques portàtils solars ofereixen una solució flexible per a l'electricitat ecològica i fora de xarxa en moviment, subratllant la seva creixent popularitat com a categoria de productes sostenibles a l'aire lliure.
12