0
Un kit solar domèstic normalment es refereix a un paquet o sistema que inclou panells solars i diversos components dissenyats per a ús domèstic. Aquests kits sovint contenen panells solars, un controlador de càrrega, bateries per a l'emmagatzematge d'energia, inversors per convertir l'electricitat de CC dels panells en electricitat de CA que s'utilitza a les llars i, de vegades, accessoris com ara llums o petits electrodomèstics que poden alimentar-se amb l'electricitat generada pel solar.
Aquests sistemes són molt populars a les regions on la xarxa elèctrica podria no ser fàcilment accessible o fiable. Ofereixen una solució d'energia autònoma i renovable per a tasques com la il·luminació, la càrrega de dispositius, l'alimentació de petits electrodomèstics i molt més. A més, resulten beneficiosos per a les llars que volen reduir la dependència de les fonts d'energia convencionals i reduir la seva petjada de carboni.
Aquests kits tenen diferents mides i capacitats, per satisfer les diferents necessitats domèstiques. Alguns kits més petits estan dissenyats per a la il·luminació bàsica i la càrrega del telèfon, mentre que els més grans poden alimentar aparells més importants o diversos dispositius.
2