0
Els kits de bombes solars d'aigua proporcionen una solució ecològica per bombejar aigua utilitzant només l'energia del sol. Aquests kits estan dissenyats per extreure aigua de pous, llacs, estanys o rierols automàticament sense dependre de la xarxa elèctrica.
La majoria dels kits de bombes solars consisteixen en un panell solar de superfície juntament amb una bomba d'aigua, controlador, cablejat i accessoris per a la instal·lació. El panell solar capta la llum solar i la converteix en electricitat per alimentar la bomba d'aigua inclosa. Molts kits utilitzen bombes solars de CC sense escombretes eficients capaços d'aixecar aigua des de més de 200 peus sota terra.
La pròpia bomba extreu aigua a través de canonades connectades mitjançant succió o pressió i l'empeny allà on calgui: un dipòsit d'emmagatzematge d'aigua, un sistema de reg de jardí, un graner, etc. El cabal varia segons la mida de la bomba, però oscil·la entre 30 i 5000 galons per hores. Un controlador de corrent continu connecta el sistema i optimitza la potència entre el panell solar i la bomba.
Els kits de bombes solars d'aigua proporcionen una manera rendible i independent de l'energia per transportar aigua per a llars, granges o empreses. Un cop instal·lats, requereixen un manteniment mínim alhora que estalvien diners i emissions en comparació amb les bombes estàndard. La majoria són modulars i escalables perquè els usuaris puguin expandir-se amb el temps.
2