0
Les pistoles de càrrega de vehicles elèctrics serveixen com a eines crucials per alimentar els vehicles elèctrics. Aquestes armes serveixen bàsicament com a enllaç intermediari entre la infraestructura de càrrega i la bateria recarregable del vehicle elèctric. Per garantir una connexió coherent i fiable entre la pila de càrrega i la pistola, l'estat imposa estàndards obligatoris, que obliga tots els fabricants de pila de càrrega i els productors de vehicles elèctrics a complir aquestes especificacions.
La pistola de càrrega està segmentada en 7 juntes per a piles AC i 9 juntes per a piles DC. Cada articulació significa una font d'alimentació o senyal de control diferent, amb regulacions específiques descrites a les normes nacionals.
Al cor d'una pistola de càrrega de cotxes portàtil es troba la caixa de control, un element aparentment discret que allotja la tecnologia fonamental. Dins d'aquesta caixa de control hi ha diversos components vinculats a patents d'invenció, destacant la seva importància en el sistema de càrrega.
3