0
Un panell solar funciona com un dispositiu que converteix la llum solar en electricitat mitjançant cèl·lules fotovoltaiques (PV), construïdes a partir de materials que generen electrons energitzats a l'exposició a la llum. Aquests electrons viatgen a través d'un circuit, creant electricitat de corrent continu (CC), utilitzable per alimentar dispositius o emmagatzemat en bateries. Els panells solars, també coneguts com panells de cèl·lules solars, panells elèctrics solars o mòduls fotovoltaics, aprofiten aquest procés.
Aquests panells solen formar matrius o sistemes, que constitueixen un sistema fotovoltaic que consta d'un o més panells solars, juntament amb un inversor que converteix l'electricitat DC en corrent altern (AC). Components addicionals com controladors, comptadors i rastrejadors també poden formar part d'aquesta configuració. Aquests sistemes tenen diversos propòsits, subministrant electricitat per a aplicacions fora de xarxa en zones remotes o alimentant l'excés d'electricitat a la xarxa, permetent crèdits o pagaments de les empreses de serveis públics, un acord anomenat sistema fotovoltaic connectat a la xarxa.
Els avantatges dels panells solars inclouen l'aprofitament de fonts d'energia renovables i netes, la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i la reducció de les factures d'electricitat. Tanmateix, els inconvenients inclouen la dependència de la disponibilitat de la llum solar, la necessitat de neteja periòdica i els costos inicials substancials. Ampliament utilitzats en dominis residencials, comercials i industrials, els panells solars també són integrals en aplicacions espacials i de transport.
5