0
Un kit de carport solar és una estructura equipada amb plaques solars dissenyades per cobrir i protegir els vehicles alhora que aprofita l'energia solar. Aquests kits solen incloure panells solars, una estructura de suport, cablejat, inversors i, de vegades, fins i tot una estació de càrrega per a vehicles elèctrics. Ofereixen un doble benefici en proporcionar refugi als cotxes alhora que generen energia neta i renovable a partir del sol.
Aquests kits tenen diferents mides i dissenys, la qual cosa permet flexibilitat en la instal·lació, ja sigui per a ús residencial, comercial o públic. Poden ser estructures autònomes o integrades en garatges o aparcaments existents. Alguns kits són personalitzables i ofereixen opcions per a funcions addicionals com l'emmagatzematge de la bateria o sistemes de monitorització intel·ligents per fer un seguiment de la producció d'energia.
Quan considereu un kit d'aparcament solar, factors com l'espai disponible, les normatives locals, l'exposició al sol i les vostres necessitats energètiques són crucials. A més, abans de prendre una decisió s'han de sospesar els costos d'instal·lació i manteniment, juntament amb els possibles estalvis en les factures d'energia i l'impacte ambiental.
2