0
Un panell solar negre complet es refereix a un tipus de panell solar que té un aspecte completament negre. Els panells solars tradicionals solen tenir un color blau o blau fosc a causa de les cèl·lules de silici i la reixeta metàl·lica a la superfície. Tanmateix, els panells negres complets estan dissenyats per tenir un aspecte més elegant i uniforme utilitzant una estètica diferent.
Aquests panells solen incloure una cèl·lula de silici monocristal·lí o policristalí que està recoberta amb un suport i un marc negres, donant al panell un color negre uniforme. Són populars per a determinats dissenys arquitectònics on l'estètica juga un paper important, com ara els terrats residencials o les instal·lacions on es prefereix la integració amb l'entorn.
Funcionalment, els panells negres complets funcionen de manera similar als panells solars normals; converteixen la llum solar en electricitat mitjançant cèl·lules fotovoltaiques. La seva principal diferència rau en el seu aspecte i l'atractiu potencial per a determinades instal·lacions on l'estètica és important.
3